Iwaniak, K. „Procesy znaczeniotwórcze Okiem Kognitywisty. Refleksja Na Pod- Stawie Wybranych Niemieckich czasowników Z wyodrębnionym Komponentem Przymiotnikowym”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 74-88, doi:10.15584/slowo.2023.14.5.