Jasińska, A. „Od Stylu Naukowego Do Idei języka Polskiego Jako Obcego Do celów Akademickich”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 89-97, doi:10.15584/slowo.2023.14.6.