Myśliwiec, I. „Stopień Opanowania narzędnika I Biernika Liczby Pojedynczej I Mnogiej a Transfer językowy wśród studentów Z Ukrainy I Białorusi Na początkowych Poziomach Zaawansowania”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 142-61, doi:10.15584/slowo.2023.14.10.