Pikor, G. A. „Rechtssprache Im Deutsch-Polnischen Kontrast”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 173-89, doi:10.15584/slowo.2023.14.12.