Przybysz, Z. „Charakterystyka Leksyki Polonii Brazylijskiej Na Wybranych przykładach”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 203-11, doi:10.15584/slowo.2023.14.14.