Suska, D. „Poufne wieści Z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: Przejawy Tabloidyzacji W Osiemnastowiecznych Gazetach rękopiśmiennych (w Perspektywie Mediolingwistycznej)”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 212-24, doi:10.15584/slowo.2023.14.15.