Tsapuk, Y. „Pamiątkowe Nazwy Ulic Częstochowy”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 243-55, doi:10.15584/slowo.2023.14.17.