Uberman, A. „Semantyczna Rama Pogrzebu królewskiego”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 256-69, doi:10.15584/slowo.2023.14.18.