Żebrowska-Mazur, B. „Tradycyjne Zabawy Z małym Dzieckiem Na językowym Pograniczu Polsko-słowackim Okolic Dukli W Woj. Podkarpackim”. Słowo. Studia językoznawcze, nr 14, grudzień 2023, s. 282-95, doi:10.15584/slowo.2023.14.20.