Suska, Dorota. „Poufne wieści Z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: Przejawy Tabloidyzacji W Osiemnastowiecznych Gazetach rękopiśmiennych (w Perspektywie Mediolingwistycznej)”. Słowo. Studia językoznawcze, no. 14 (grudzień 29, 2023): 212–224. Udostępniono lipiec 20, 2024. https://journals.ur.edu.pl/slowo/article/view/9051.