[1]
Mieszek, M. 2021. Literackie obrazy epidemii o proweniencji szkolnej z XVII i XVIII wieku (wybrane zagadnienia). Tematy i Konteksty. 16, 11 (grudz. 2021), 153–168. DOI:https://doi.org/10.15584/tik.2021.9.