[1]
Rokosz, E. 2021. Międzynarodowy potencjał polskiej powieści dziewiętnastowiecznej – recenzja monografii zbiorowej pt. Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej. Tematy i Konteksty. 16, 11 (grudz. 2021), 642–648.