(1)
Mieszek, M. Literackie Obrazy Epidemii O Proweniencji Szkolnej Z XVII I XVIII Wieku (wybrane Zagadnienia). tematyikonteksty 2021, 16, 153-168.