(1)
Śnieżko, D. Morowe Powietrze W Perspektywie Uniwersalnej: Kronika, to Jest Historyja świata (1564) Marcina Bielskiego. tematyikonteksty 2021, 16, 74-84.