(1)
Rokosz, E. Międzynarodowy Potencjał Polskiej powieści dziewiętnastowiecznej – Recenzja Monografii Zbiorowej Pt. Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, Pod Redakcją Grażyny Borkowskiej I Lidii Wiśniewskiej. tematyikonteksty 2021, 16, 642-648.