(1)
Garczarek, K. O Biograficznych Aluzjach Do rzeczywistości W Poezji. Wprowadzenie Teoretycznoliterackie. tematyikonteksty 2022, 17, 43-54.