(1)
Bondarewa, O. Gatunek Dramatu „rewolucyjnego”: Transgresje I Narodowe Matryce Genologiczne W kontekście ukraińskich Rewolucji XXI Wieku. tematyikonteksty 2022, 17, 182-193.