Mieszek, M. (2021). Literackie obrazy epidemii o proweniencji szkolnej z XVII i XVIII wieku (wybrane zagadnienia). Tematy I Konteksty, 16(11), 153–168. https://doi.org/10.15584/tik.2021.9