Podolska, P. (2021). Panegiryk z epidemią w tle. Ignacego Szydłowskiego "Oda na pamiątkę urodzin doktora Jennera, wynalazcy wakcyny, obchodzoną przez Cesarskie Towarzystwo Medyczne w Wilnie d. 6 maja 1820". Tematy I Konteksty, 16(11), 276–287. https://doi.org/10.15584/tik.2021.18