Piskała, M. (2021). Chorobotwórcza moc komet. O poszukiwaniu przyczyn morów w piśmiennictwie staropolskim. Tematy I Konteksty, 16(11), 58–73. https://doi.org/10.15584/tik.2021.4