Śnieżko, D. (2021). Morowe powietrze w perspektywie uniwersalnej: Kronika, to jest historyja świata (1564) Marcina Bielskiego. Tematy I Konteksty, 16(11), 74–84. https://doi.org/10.15584/tik.2021.5