Błaszczyk, M. (2021). Emila Ciorana filozofia człowieka. Tematy I Konteksty, 16(11), 649–655. https://doi.org/10.15584/tik.2021.41