Rokosz, E. (2021). Międzynarodowy potencjał polskiej powieści dziewiętnastowiecznej – recenzja monografii zbiorowej pt. Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej. Tematy I Konteksty, 16(11), 642–648. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/2918