Garczarek, K. (2022). O biograficznych aluzjach do rzeczywistości w poezji. Wprowadzenie teoretycznoliterackie . Tematy I Konteksty, 17(12), 43–54. https://doi.org/10.15584/tik.2022.3