Pietrzak, P. (2022). Genologia wobec rewolucji cyfrowej. Przypadek reportażu. Tematy I Konteksty, 17(12), 55–72. https://doi.org/10.15584/tik.2022.4