Brucki, S. (2022). Między piosenką poetycką a poezją śpiewaną – twórczość Mirosława Czyżykiewicza w perspektywie genologicznej. Tematy I Konteksty, 17(12), 134–145. https://doi.org/10.15584/tik.2022.9