Bondarewa, O. (2022). Gatunek dramatu „rewolucyjnego”: transgresje i narodowe matryce genologiczne w kontekście ukraińskich rewolucji XXI wieku. Tematy I Konteksty, 17(12), 182–193. https://doi.org/10.15584/tik.2022.13