Frąkała, K. (2023). "Vida de la madre Teresa de Jesús" Francisca de Ribery w przekładzie ks. Sebastiana Nuceryna. Tematy I Konteksty, 18(13), 260–281. https://doi.org/10.15584/tik.2023.16