Wyskiel, K. (2023). „Dla innej przyszłości świata”. Dojrzała myśl utopianistyczna na łamach „Problemów” . Tematy I Konteksty, 18(13), 338–352. https://doi.org/10.15584/tik.2023.21