PLUTA, P. Kim był Bonawentura Pleciuch, autor wiersza Prośba do Aniołów Stróżów, aby nas zachowali od gotycyzmu (1822)?. Tematy i Konteksty, [S. l.], v. 16, n. 11, p. 390–399, 2021. DOI: 10.15584/tik.2021.25. Disponível em: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/1449. Acesso em: 5 luty. 2023.