ŚNIEŻKO, D. Morowe powietrze w perspektywie uniwersalnej: Kronika, to jest historyja świata (1564) Marcina Bielskiego. Tematy i Konteksty, [S. l.], v. 16, n. 11, p. 74–84, 2021. DOI: 10.15584/tik.2021.5. Disponível em: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/1454. Acesso em: 26 cze. 2022.