Mieszek, Małgorzata. 2021. „Literackie Obrazy Epidemii O Proweniencji Szkolnej Z XVII I XVIII Wieku (wybrane Zagadnienia)”. Tematy I Konteksty 16 (11):153-68. https://doi.org/10.15584/tik.2021.9.