Śnieżko, Dariusz. 2021. „Morowe Powietrze W Perspektywie Uniwersalnej: Kronika, to Jest Historyja świata (1564) Marcina Bielskiego”. Tematy I Konteksty 16 (11):74-84. https://doi.org/10.15584/tik.2021.5.