Rokosz, Elżbieta. 2021. „Międzynarodowy Potencjał Polskiej powieści dziewiętnastowiecznej – Recenzja Monografii Zbiorowej Pt. Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, Pod Redakcją Grażyny Borkowskiej I Lidii Wiśniewskiej”. Tematy I Konteksty 16 (11):642-48. https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/2918.