Pietrzak, Przemysław. 2022. „Genologia Wobec Rewolucji Cyfrowej. Przypadek reportażu”. Tematy I Konteksty 17 (12):55-72. https://doi.org/10.15584/tik.2022.4.