Bondarewa, Ołena. 2022. „Gatunek Dramatu «rewolucyjnego»: Transgresje I Narodowe Matryce Genologiczne W kontekście ukraińskich Rewolucji XXI Wieku”. Tematy I Konteksty 17 (12):182-93. https://doi.org/10.15584/tik.2022.13.