Mieszek, M. (2021) „Literackie obrazy epidemii o proweniencji szkolnej z XVII i XVIII wieku (wybrane zagadnienia)”, Tematy i Konteksty, 16(11), s. 153–168. doi: 10.15584/tik.2021.9.