Podolska, P. (2021) „quot”;, Tematy i Konteksty, 16(11), s. 276–287. doi: 10.15584/tik.2021.18.