Piskała, M. (2021) „Chorobotwórcza moc komet. O poszukiwaniu przyczyn morów w piśmiennictwie staropolskim”, Tematy i Konteksty, 16(11), s. 58–73. doi: 10.15584/tik.2021.4.