Pluta, P. (2021) „Kim był Bonawentura Pleciuch, autor wiersza Prośba do Aniołów Stróżów, aby nas zachowali od gotycyzmu (1822)?”, Tematy i Konteksty, 16(11), s. 390–399. doi: 10.15584/tik.2021.25.