Śnieżko, D. (2021) „Morowe powietrze w perspektywie uniwersalnej: Kronika, to jest historyja świata (1564) Marcina Bielskiego”, Tematy i Konteksty, 16(11), s. 74–84. doi: 10.15584/tik.2021.5.