Błaszczyk, M. (2021) „Emila Ciorana filozofia człowieka”, Tematy i Konteksty, 16(11), s. 649–655. doi: 10.15584/tik.2021.41.