Rokosz, E. (2021) „Międzynarodowy potencjał polskiej powieści dziewiętnastowiecznej – recenzja monografii zbiorowej pt. Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej”, Tematy i Konteksty, 16(11), s. 642–648. Dostępne na: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/2918 (Udostępniono: 1grudzień2022).