Garczarek, K. (2022) „O biograficznych aluzjach do rzeczywistości w poezji. Wprowadzenie teoretycznoliterackie ”, Tematy i Konteksty, 17(12), s. 43–54. doi: 10.15584/tik.2022.3.