Pietrzak, P. (2022) „Genologia wobec rewolucji cyfrowej. Przypadek reportażu”, Tematy i Konteksty, 17(12), s. 55–72. doi: 10.15584/tik.2022.4.