Brucki, S. (2022) „Między piosenką poetycką a poezją śpiewaną – twórczość Mirosława Czyżykiewicza w perspektywie genologicznej”, Tematy i Konteksty, 17(12), s. 134–145. doi: 10.15584/tik.2022.9.