Bondarewa, O. (2022) „Gatunek dramatu «rewolucyjnego»: transgresje i narodowe matryce genologiczne w kontekście ukraińskich rewolucji XXI wieku”, Tematy i Konteksty, 17(12), s. 182–193. doi: 10.15584/tik.2022.13.