[1]
M. Mieszek, „Literackie obrazy epidemii o proweniencji szkolnej z XVII i XVIII wieku (wybrane zagadnienia)”, tematyikonteksty, t. 16, nr 11, s. 153–168, grudz. 2021.