[1]
M. Piskała, „Chorobotwórcza moc komet. O poszukiwaniu przyczyn morów w piśmiennictwie staropolskim”, tematyikonteksty, t. 16, nr 11, s. 58–73, grudz. 2021.