[1]
P. Pluta, „Kim był Bonawentura Pleciuch, autor wiersza Prośba do Aniołów Stróżów, aby nas zachowali od gotycyzmu (1822)?”, tematyikonteksty, t. 16, nr 11, s. 390–399, grudz. 2021.